top of page

COMMUNITY PROJECT

In Nederland wonen naar schatting rond 5000 Yezidis. Door de schrijnende situatie in Syrïe en Irak, neemt dit aantal toe. Vooral in de afgelopen 5 jaar zijn er veel Yezidis naar Nederland gevlucht opzoek naar een veilige thuis.

De huidige situatie in het asiel opvangcentrum in Ter Apel is zorgwekkend. Honderden mannen, vrouwen en buiten alles kinderen slapen buiten op de straten vanwege te kort aan opvang capaciteit. 

Daarvoor is het enorm van belang om nieuwkomers te helpen met basis voorzieningen.

Met dit project ondersteunt NL Helpt Yezidis team sinds 2021 zoveel mogelijk Yezidi nieuwkomers in Nederland. In samenwerking met o.a. stichtingen zoals NIDOS probereert NL Helpt Yezidis pleeggezinnen voor Yezidi kinderen te vinden, voedsel te kopen voor mensen, kleding brengen en assistentie als het gaat om toegang tot medische hulp.

Mika Haugen 
Project and community manager

Mika foto.jpeg

Solya Ibrahim 
Assistent community manager

Solya1.png

Support ons community project

Met uw donatie kunen we meer Yezidi nieuwkomers steunen. 

bottom of page